Loading...
GORT 1940

Update onderzoek bouwdossiers januari

Bron tekeningen: Stadsarchief Rotterdam

Na een maand onderzoek in de dossiers hebben wij een aantal aannames en projectdoelen opgesteld. Daarnaast hebben wij een aantal leuke en interessante vondsten gedaan.

De dossiers gaan tot en met 1904. Dit komt omdat de tekeningen vanaf 1904 door het bombardement grotendeels verloren zijn gegaan.
Dit geeft ons twee onzekerheden.

  1. De gebouwen in ons dossier bestonden niet meer op 13 mei 1940.
    In de periode 1904 – 1940 is in het stadscentrum veel gesloopt en gebouwd.
  2. De gebouwen bestonden wel op 13 mei 1940, maar zagen er anders uit door verbouwing en / of renovatie.

De eerste onzekerheid is voor de focus van ons project lastiger dan de tweede. Gezien het onderzoeken, tekenen en het omzetten naar bruikbare ‘computer graphics’ veel middelen vergen zullen wij ons richten op gebouwen waarvan wij een inschatting kunnen maken dat de bouwtekening redelijk overeenkomt met de werkelijkheid van 13 mei 1940.

Onze focus ligt nu op het maken van een verkorte lijst van gebouwen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, maar dit heeft tevens tot de conclusie geleid dat sommige gebouwen zo mooi, interessant en / of historisch relevant zijn dat we deze toch gaan tekenen, ongeacht of deze nu wel of niet op de dag voor het bombardement bestonden, de zogenoemde ‘specials’.