Loading...
GORT

Terugblik op 2019

In dit artikel kijken wij terug op het afgelopen jaar.
In 2019 zijn veel zaadjes geplant die wij in 2020 hopen tot bloei te brengen. Met een klein team is hard gewerkt om dit te bewerkstelligen. Successen en tegenslagen horen bij elk project, nu tijd om hier bij stil te staan.

Allereerst gaat onze dank uit naar onze supporters en partners. Zonder hen zouden we nergens zijn.
Het ter beschikking stellen van de vele bouwdossiers door het stadsarchief heeft ons onderzoek ontzettend vooruit geholpen en geresulteerd in het planmatig ontsluiten van de vele gebouwen. Project GORT wil dan ook het gehele team van Stadsarchief Rotterdam bedanken voor hun inzet. Mede hierdoor heeft het onderzoeksteam uitmuntend werk gedaan om het fundament voor volgend jaar te leggen.

Op IT vlak duurde het langer dan verwacht dat wij onze webserver op het niveau kregen zoals wij dit voor ogen hadden. In de toekomst verwachten wij dat dit platform veel data te verwerken zal krijgen en het is zaak om op voorhand de webserver hierop in te richten. Het opzetten van de sociale mediakanalen hebben wij uitgesteld totdat dit afgerond was. De reden hiervoor is gezien de beperkte middelen we niet te grote stappen kunnen zetten. Dit heeft  te maken met de  beperkte projectcapaciteit. Liever kleine juiste ferme stappen in de goede richting dan hard de verkeerde kant op te rennen.
Afgelopen september hebben wij in beperkte kring een oproep gedaan om ons project financieel te steunen. Dit heeft geresulteerd in een zojuist genoemde kleine ferme stap in de juiste richting. Het doel is om in 2020 op te schalen in denk-, doe- en kapitaalkracht, deze financiële impuls maakt dat mogelijk.