Loading...
Meidagen 1940

11 mei – Versterkingen, geruchten en goud

In de nacht van 10 op 11 mei druppelden de versterkingen in Rotterdam binnen. Later en vermoeider dan voorzien. Naar behoefte werden de troepen over de stad verdeeld.
Ook de vijand bleef in de loop van de dag troepen invliegen op vliegveld Waalhaven. Het nachtbombardement had niet de uitwerking zoals gehoopt.
Hierboven ziet u een luchtfoto van Vliegveld Waalhaven gemaakt door een Engels vliegtuig.


De gehele dag kwamen bij commandant Scharroo berichten binnen over beschietingen vanuit woningen, landingen van Duitsers en andere geruchten. De geruchten dienden onderzocht te worden. Deze taak was toebedeeld aan de politie, maar ook de strijdkrachten werden hiervoor ingezet. Dit geeft blijk van een ander gerucht, dat de legerleiding niet geheel op de inzetbaarheid van de politie vertrouwde. Het sturen van de militairen op de talloze geruchten trok een zware wissel en leidde af van het doel, het op afstand houden van de Duitsers en het verdedigen van Rotterdam.

De Kapitein meldde verontrustende berichten over de troepen in de stad. Wellicht legt de volgende gebeurtenis legt het gebrek aan discipline bloot. Het bevel om Pernis te versterken mondde uit in minder gewenste uitkomst. De versterkingen reden met meerdere voertuigen in de ochtend richting Vlaardingen waar zij onder vuur genomen werden. Het eerste voertuig bleef doorrijden, maar de andere auto’s bogen af en keerde terug naar Rotterdam.

Slecht nieuws, net nu Engelse officieren in de vroeg ochtend orders hadden doorgegeven dat voorbereidingen getroffen diende te worden de olievoorraden te vernietigen indien Pernis niet verdedigd kon worden.

Wat voor orders werden nog meer gegeven door de Engelsen? Wat laadden al die troepen in ‘s nachts bij de Nederlandse Bank op de Boompjes?

Bron: De strijd om Rotterdam mei 1940, Geschiedkundige afdeling Ministerie van Oorlog , 1952.

Bron tekeningen: Stadsarchief Rotterdam

Twitterberichten zijn geïnspireerd op transcripties en telegramberichten zoals deze binnenkwamen bij de commandanten van de Nederlandse Strijdkrachten.