Loading...
Meidagen 1940

10 mei – Marineschepen

Bij de verdediging van de Maasbruggen op 10 mei dienen ook drie schepen besproken te worden. De Z5, de nog niet in dienste gestelde T.M. 51 en de ‘van Galen’.

Toen de aanval op Rotterdam in volle gang was kreeg de Z5 opdracht om zich naar de Maasbruggen te begeven. De Z5 zou ondersteuning krijgen van een prototype ‘powerboat’ dat aan de werf van Gusto te Schiedam lag.

Nu lagen er meerdere boten in Rotterdam of omgeving op werven. Maar geen enkel schip was snel genoeg gevechtsklaar te maken, behalve prototype T.M. 51.

In haar tocht op de waterweg meldde de bemanning dat zij ter hoogte van Maassluis en Vlaardingen door de bevolking werden toegejuicht. De Z5 diende nog enkele magneetmijnen, door Duitse watervliegtuigen uitgeworpen te ontwijken voordat zij van enige betekenis konden zijn voor de troepen op de noordoever van de Maasbruggen.

Na inlichtingen verkregen te hebben op de Parkkade ging de Z5 over tot actie. Diverse huizen op het Noordereiland werden onder vuur genomen. Vijf watervliegtuigen werden door kanonnen vernietigd. De Z5 werd hevig onder vuur genomen maar keerde na het afzetten van enkele gewonden terug voor een tweede aanval. Men bleef schieten tot de munitie op was. Hierdoor bracht men een Duitse colonne die de Willemsbrug wilde bestormen tot stilstand. Dit gaf de troepen op de noordoever meer tijd haar stellingen in te nemen of hun posities te verbeteren.
Een Duits vliegtuig poogde de Z5 te bombarderen. Vijf keer mis.

De T.M. 51 gaf ondersteunend vuur aan de Z5. Geen berichten zijn bekend of zij doel troffen. Het schip kreeg zelf enkele treffers en ging terug naar de werf voor reparaties.

Van de Z5 zijn diverse foto’s bekend, maar van de T.M. 51 weinig. Dit komt omdat de laatstgenoemde een prototype was. Dit prototype was overgevaren naar Nederland om afgebouwd te worden op de scheepswerf van Gusto.
Hieronder tonen wij de bouwtekeningen van beide schepen om een idee te geven hoe zij er uit zagen. Alle technische tekeningen zijn in ons bezit en wij streven er naar ook deze schepen in 3d te tekenen

Z5
T.M. 51

Nadat het succes van de Z5 duidelijk werden kreeg het schip de ‘van Galen’ een soortgelijke opdracht, een opdracht die nooit voltooid werd.

Bron: De strijd om Rotterdam mei 1940, Geschiedkundige afdeling Ministerie van Oorlog , 1952.

Bron tekeningen: Nationaal Archief

Twitterberichten zijn geïnspireerd op transcripties en telegramberichten zoals deze binnenkwamen bij de commandanten van de Nederlandse Strijdkrachten.