Loading...
GORT

Vooruitblik op 2020

Allereerst vanuit Stichting TIME en Project GORT wensen wij u een gelukkig Nieuwjaar.

Zoals in het vorige artikel is geschreven zijn veel zaadjes geplant die wij in 2020 hopen tot bloei te brengen. In dit artikel zullen wij toelichten wat Project GORT in 2020 tot doel heeft.

Afgelopen jaren is Project GORT (Geef Ons Rotterdam Terug) gegroeid van een droom, naar een visie, naar een project. Voor 2020 was het project voornamelijk intern gericht, zoals het opzetten en managen van de organisatie, het verzamelen van informatie, het opzetten van onderzoeken, enzovoort.
Dit zal in 2020 ook dienen te gebeuren, wat wel zal veranderen is dat wij het accent gaan verleggen naar extern. Dit betekent dat wij andere doelgroepen gaan benaderen buiten het selecte gezelschap dat dit project een warm hart toedraagt.

Uiteindelijk is het doel om meer draagvlak te creëren onder de Rotterdammers en iedereen die het project ondersteunt, zodat wij meer middelen krijgen om ons Project te realiseren. Wij zetten in op meer doe-, denk en kapitaalkracht.

Concreet zal Project GORT in 2020 meer eigen producties dienen te creëren en vooral te laten zien. De juiste ‘storytelling’ gecombineerd met de verhalen van Rotterdammers over de verloren gebouwen en hun rijke historie zal een speerpunt worden.

Voor deze eigen producties dienen wij onze ‘workflow’ te optimaliseren en te professionaliseren. Diverse ‘partnerships’ en samenwerkingen gaan wij hiervoor aan.

Actieve externe fondsenwerving om nieuwe deelprojecten te realiseren en bestaande te versnellen wordt het derde speerpunt.

In 2020 vieren wij niet alleen 75 jaar bevrijding maar herdenken wij ook dat het 80 jaar geleden is dat de bezetting begon en het bombardement op Rotterdam plaatsvond. Voor Project GORT een uitgelezen moment om te helpen herdenken en Rotterdam te hercreëren .

Geef Ons Rotterdam Terug!