Loading...
Meidagen 1940

10 mei – Maasbruggen

Een uur na de aanval op vliegveld Waalhaven dalen 12 watervliegtuigen neer op de Nieuwe Maas. 150 Duitse troepen worden aan land gebracht met rubberbootjes op de Boompjes, Oosterkade, zuidelijke Maasoever en bij het Antwerpsche Hoofd.

In de eerste landingen van de Duitse troepen hebben enkele politieagenten een actieve rol. Dit was niet de bedoeling maar wel een natuurlijke reactie. Vanuit de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht was de strikte opdracht gegeven dat de politie zich afzijdig diende te houden bij militaire acties. Deze opdracht is verstrekt om te voorkomen dat de politie zelf een militair doelwit zou worden en zodoende de wetteloosheid zou regeren. Wel was de instructie om waakzaam te zijn richting een ‘vijfde colonne’ en andere subversieve elementen te zijn. In een ander stuk zullen wij stilstaan bij de rol van de politie op 10 mei.

De Duitsers bezetten de Koningsbrug, Maasstation en het leegstaande pand van het Maashotel en trokken over de brug richting het Noordereiland.
Het Beursstation werd uiteindelijk ook ingenomen.

De tegenreactie volgde snel in verschillende etappes. Door de aanhoudende dreiging van de ‘vijfde colonne’ heerste in de stad onder de burgers en militairen veel spanning.

Het is zeer goed mogelijk dat dit veel vriendelijk vuur voorkwam. Uiteindelijk kwam meer orde in de chaos.


Versterkingen stoomden op naar Rotterdam. Later meer over de rol van de schepen op 10 mei.

De Duitsers werden uiteindelijk teruggedrongen. Op de noordelijke oever was alleen de Nat. Levensverzekerings Bank in bezit van de Duitsers. Het Maashotel was in brand geschoten.

Zo ging Rotterdam de nacht in.

Foto’s: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie